My Cart
Mini Cart

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez REFORMA POLSKA sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą powyższej ankiety jest REFORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Domaniewska 17/19/133, 02-663 Warszawa, KRS 0000660269).

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia Administratorowi analizy wyników ankiety lub w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w jednym z celów podanych w treści zgód. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej; dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie danych w celu, na który wyraziłeś zgodę.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Pełną informację na temat przetwarzania danych przez Administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą, znajdziesz w polityce prywatności sklepu internetowego Administratora dostępnej pod adresem internetowym: reforma-polska.com/polityka.